Onze familie heeft Arents zegel als familie wapen geadopteerd en dit heraldisch omgezet in het sterrebeeld " de Arend" en koos als wapenspreuk: "Ter nidum tectas" , de sociale woorden, waarmede de ten strijde trekkende Romeinsche consul van zijn ambtgenoot, die ter bescherming van de Staat in Rome achterbleef, placht afscheid te nemen. In deze spreuk is het Katholiek ( Roomsch) karakter der familie zeewel als het woord "horst" = nest gesymboliseerd.

(pag 30 van de kroniek)

Nog even over de Familie Spreuk: Het is "Tu Nidum Servas" en betekend, direct vertaald uit het Latijn: "Jij dient het nest".

(c)Bruno Kortenhorst

Afbeelding van het wapenschild van de familie Kortenhorst afkomstig van Reinette M.H. Kortenhorst